Ogłoszenia nowy sącz

Viessmann – internetowy blog dla każdego

Kompleksowe usługi notarialne w Kielcach
Specjalistyczne usługi notarialne w Kielcach proponuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Podejmowane deklaracje mają postać papieru urzędowego. Do usług, jakie przeprowadzane są w miejscu jakim jest kancelaria notarialna zaliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia, czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadków, usługi związane z organizowaniem sukcesyjnym biznesem osoby fizycznej, sporządzanie poświadczeń, wykonywanie sprawozdań, wykonywanie protestów weksli oraz czeków, wykonywanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, złożenie wniosków o wpisanie do księgi wieczystej razem z dokumentami stanowiącymi bazę dla wpisania w księdze wieczystej, jak i sporządzanie czynności powiązanych z osobnymi przepisami prawa. Wykwalifikowany notariusz może też przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, albo dane na informatycznym medium. Jest o tym mowa w zapisach o informatyzacji działania jednostek zajmujących się zadaniami publicznymi. Na witrynie online kancelarii można dowiadywać się, jakie dokumenty trzeba przynieść do kancelarii celem przeprowadzenia określonej usługi u notariusza. To duże uproszczenie dla klientów, umożliwiające prędzej załatwić pewne sprawy. Zwłaszcza, że dokumenty do kancelarii można dostarczyć przed wyznaczonym terminem wykonania wyznaczonej usługi. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dostarczyć kopię potrzebnych dokumentów. Można to zrobić mailowo albo osobiście. Dopiero przy podpisaniu aktu należy przedstawić pierwowzór.